Adviesstructuur Provinciale Staten Drenthe

Adviesstructuur Provinciale Staten Drenthe

De provincie Drenthe heeft een aantal onafhankelijke adviescommissies, die zich bezig houden met de fysieke leefomgeving. Er is behoefte om de werkzaamheden van deze commissies goed op elkaar af te stemmen en de overlap er uit te halen.

Anantis heeft een werkconferentie georganiseerd in opdracht van de provincie om met de leden van de adviescommissies hier nog eens goed over te praten. Met de uitkomsten van de bijeenkomst moeten PS en GS nu verder. 

(2011)