De Friese waterlinie | 2011

Er is niet alleen een Hollandse waterlinie. Ook in het noorden van het land is er op diverse plaatsen rond 1500 gestart met het aanleggen van verdedigingswerken in combinatie met het onder water zetten van grote gebieden, zodat de vijand niet verder kon oprukken. Delen van deze schansen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel bestaan nog en worden opgeknapt.

Maar wat gaan we er mee doen en wat kunnen we er mee? Reden voor een workshop onder leiding van Anantis met de meest betrokken organisaties. De conclusie was dat het goed is bij de verschillende schansen te gaan kijken en ervaringen uit te wisselen. Het gebied is te groot om er echt een verhaal van te maken, zoals dat bij de Hollandse waterlinie wel het geval is.

(2011)