Gebiedsgericht werken Provincie Drenthe

Gebiedsgericht werken Provincie Drenthe

De provincie Drenthe gaat werken met gebiedsagenda’s, waarin gemeenten, waterschappen en maatschappelijk middenveld afspraken vastleggen over de opgaven voor de komende jaren en de verantwoordelijkheid voor en de financiering van de uitvoering daarvan.

De vraag was welke rol de gebiedscommissies landelijk gebied bij de agenda’s kunnen hebben.

Over deze vraag heeft Anantis in opdracht van de provincie Drenthe voorjaar 2012 een bijeenkomst georganiseerd met alle betrokkenen.

(2012)