Beekdalenvisie Drenthe

Beekdalenvisie Drenthe

De provincie Drenthe heeft voor de Drentse beekdalen een visie opgesteld, gericht op de realisatie van een robuust watersysteem. Deze visie is een bouwsteen voor het Omgevingsbeleid. Bij de totstandkoming van de visie zijn waterschappen, landbouw en terreineigenaren intensief betrokken.

Anantis heeft de beekdalenvisie in opdracht van de provincie Drenthe gemaakt. De Staten van Drenthe hebben in oktober 2013 ingestemd met de visie. Klik hier voor het document.

Vervolgens is Anantis betrokken bij het opzetten van de pilots, waarmee de visie in de praktijk wordt uitgewerkt. 

(2012-2013)