Samenwerken in de waterketen

Samenwerken in de waterketen

In Groningen en Noord Drenthe hebben gemeenten, waterschappen en waterbedrijven een samenwerkingsverband opgezet om de mogelijkheden in kaart te brengen en vervolgens de samenwerking ook echt invulling te geven. 

De werkgroep Beleidsvisie heeft de beleidsmatige doelstellingen en ambities uitgewerkt. Anantis is bij deze werkgroep betrokken als procesbegeleider en schrijver van het beleidsdocument.

(2012-2013)