Meerjaren programma Regiopark regio Groningen Assen

Meerjaren programma Regiopark regio Groningen Assen

De partners van het Regiopark zijn gevraagd mee te denken over de invulling van het meerjarenprogramma van de regio Groningen Assen. Mede gezien de bezuinigingen en de herijking van de EHS, is het van belang projecten te financieren die bijdragen aan de doelstellingen van RegioPark.

Anantis heeft samen met het projectbureau in twee bijeenkomsten het fundament voor deze inbreng gelegd. 

(2012)