Wat leeft er rond gewasbeschermings- middelen?

,
Wat leeft er rond gewasbeschermings- middelen?

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is voor direct omwonenden een reden om zich zorgen te maken over de gezondheidseffecten daarvan. De provincie Drenthe heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd om de uitkomsten het landelijk Blootstellingsonderzoek omwonenden (RIVM toe te lichten. Anantis heeft de avond geleid. Vervolgens heeft Anantis samen met oud dijkgraaf Marga Kool gesprekken gevoerd met betrokkenen, telers en omwonenden. De uitkomsten zijn samengevat in het rapport “Uitgesproken”. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z20393&did=2019D42661

(2019)