Project Engelse Werk | 2003-2005

Waterbedrijf Vitens wil de waterwinning bij Zwolle duurzaam maken. Dit betekent dat de winning verplaatst gaat worden naar een gebied waarbij de stedelijke beïnvloeding niet meer aanwezig is. Voor deze verplaatsing is door DHV een Milieu-effectrapport opgesteld.

Anantis is door Vitens ingeschakeld om het MER te laten opstellen, de nodige onderzoeken te laten verrichten en de externe en interne afstemming daarover te organiseren.

(2003-2005)