Workshop & Symposia

Het succes van een bijeenkomst staat of valt met een goede voorbereiding en begeleiding. Anantis denkt mee in de organisatie, ontwikkelt goede actieve werkvormen en geeft enthousiasmerend en scherp leiding aan de bijeenkomst.

Opening Schaapskooi Bargerveen

Bezoek Koning aan het Bargerveen

De ruim 1100 schapen van het Bargerveen hebben een nieuw onderkomen vlakbij het dorp Weiteveen. Behalve een riant en duurzame schaapskooi is er ook ruimte voor een bezoekerssteunpunt, een gezellig restaurant en een fraai uitzicht over het Bargerveen. De schaapskooi is op 27 september 2018 feestelijk geopend door Zijne Majesteit de Koning. Anantis coördineerde samen met de provincie Drenthe en Prolander deze bijeenkomst.

Monitoring Maasvlakte II

5

Workshop

Na de workshop in 2014 is door het Havenbedrijf samen met Rijkswaterstaat, EZ en de onderzoeksinstituten Deltares en Imares verder gewerkt aan het opzetten van het nieuwe monitoringsprogramma voor de komende jaren.

Anantis heeft in een workshop in april 2015 met de betrokkenen nagedacht over aspecten die bepalend zijn voor het succes van de volgende stap.

Methode

Er is gebruik gemaakt van de Mastercircle methode (Kesseler, 2012).

Tussenstand Leader Action Groep Zuid Oost Drenthe

5

Begeleiding bijeenkomst

De LAG Zuid Oost Drenthe ondersteunt projecten op het gebied van (vrijetijds) economie en leefbaarheid in de gemeenten Coevorden, Emmen, Aa en Hunze (deels) en Borger-Odoorn. De LAG is in 2016 gestart.

In 2018 is een bijeenkomst stilgestaan bij de bereikte resultaten en zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Anantis heeft de bijeenkomst begeleid.

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.