Buitengewoon Platteland Coevorden | 2008

In de gemeente Coevorden wordt vanaf 2005 gewerkt met deelgebiedcommissies die mede invulling moeten geven aan het plattelandsbeleid. De gemeente heeft Anantis gevraagd het functioneren van de deelgebiedcommissies te evalueren om te komen tot aanbevelingen. Het...

Hunzeproject | 2002-2008

Het Hunzeproject is een project van de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo. Het is gericht op plattelands- ontwikkeling met natuurontwikkeling, woningbouw, waterberging, recreatie en nieuwe vormen van landbouw. De bewoners van het...

Begeleiding Dorp Exloo | 2005

Een aantal inwoners van het dorp Exloo zijn aan de slag gegaan met de toekomst van het dorp. Ze hebben een enquête opgezet voor alle inwoners om na te gaan waar de kansen en de knelpunten zitten. De resultaten van de enquête zijn gepresenteerd aan het dorp. Op basis...

Procesbegeleiding Intentieverklaring Ruimte Rivier Zwolle | 2005

Vier partijen in het buurtschap Schelle Oldeneel bij Zwolle hebben een intentieverklaring ondertekend. Doel is een integrale planstudie uit te werken rond rivierverruimende maatregelen, waterwinning, natuurontwikkeling en over de door de bewoners gewenste ontwikkeling...

Vertegenwoordiging Vitens in Buurtschap Schelle Oldeneel | 2005

In het buurtschap Schelle Oldeneel bij Zwolle is door de bewoners en een aantal organisaties een Ontwikkelingsvisie voor het gebied opgesteld. Kern is dat het gebied groen blijft en dat er ruimte is voor recreatie, natuur, waterwinning, landbouw en de rivier de...