Lofartafel | 2005-heden

Vlakbij het Drentse Exloo is in een gebied van 400 ha een reuzetelescoop gebouwd in de vorm van een netwerk van circa 7.000 kleine antennes. De LofarTafel bestaat uit bewoners, ondernemers, gemeente Borger-Odoorn en ASTRON. De LofarTafel wil dit wetenschappelijk...

Toekomst deelgebiedcommissies Borger-Odoorn | 2010

De gemeente Borger-Odoorn moet bezuinigen en wil tegelijkertijd nadenken over de wijze waarop de gemeente het contact en overleg met de bewoners structureert. De vraag is welke rol de deelgebiedcommissies van het Hunzeproject daarin gaan spelen. Anantis heeft dit...

Gebiedsbeheerplan Zwolle | 2010

De waterwinning in de stad Zwolle vraagt om een goede afstemming met de andere functies in het gebied. Het gebruik van de bodem voor energietoepassingen, de aanwezige bodemverontreinigingen, de ontwikkelingen in de stad en de stadsrandzone maken dat de gemeente Zwolle...

Lange Termijn Plan Vitens | 2009

Het waterleidingbedrijf Vitens is gestart met het opstellen van een Lange Termijn Plan voor de periode tot 2020. In dit plan worden de verwachte vraag en de productiecapaciteit op elkaar afgestemd. Vitens heeft voorafgaand aan het opstellen van het LTP Anantis...

Regiopark Groningen Assen | 2005-2009

Het regionale project Groningen Assen 2030 (www.regiovisie.nl) is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en twaalf omliggende gemeenten. Zij hebben samen een visie gemaakt voor de ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied, gericht op wonen,...