Projecten Natuurmonumenten Noord Drenthe | 2012-2013

Vanuit het projectbureau de Onlanden wordt op verzoek van de bewoners een groen blauwe buffer tussen de stad en het dorp Peizermade gerealiseerd. Het project wordt mede gefinancierd door de Regio Groningen Assen, de provincie Drenthe, de gemeenten Tynaarlo en...

AWA: Sensoren en Water | 2009-2013

In het SAWA project is gedurende drie en half jaar gewerkt aan de ontwikkeling van sensoren voor het bewaken van de drinkwaterkwaliteit. Vijftien partijen, waaronder WLN, WMD, WBGR, kennisinstellingen en MKB bedrijven hebben dit onderzoek gezamenlijk uitgevoerd. Voor...

Review Monitoring Maasvlakte | 2013

De Maasvlakte 2 is aangelegd en wordt de komende jaren geleidelijk in gebruik genomen. Om te kunnen bepalen of de indertijd voorspelde effecten echt optreden, is een uitgebreid monitoringsprogramma opgesteld.  Anantis is door Rijkswaterstaat gevraagd om de rapporten...

Geopark de Hondsrug in Europees Netwerk van geoparken | 2012

Het Hondsruggebied in Oost Drenthe heeft een bijzondere geologische geschiedenis en gaat terug tot in de ijstijden. Meerdere partijen op de Hondsrug werken samen om de verhalen van de Hondsrug opnieuw te onderzoeken, te noteren en te gebruiken voor een toekomstvisie...

WaterSense | 2008-2012

Het project WaterSense was gericht op het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor integraal waterbeheer met behulp van sensortechnologie. In het project is een beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld dat met inzet van sensoren, adviezen kan geven...