Land van Morgen | 2011

De provincie Drenthe heeft 14 februari 2011 een landelijk symposium georganiseerd over de toekomst van het platteland. De aanleiding: De bezuinigingen op natuur- en landschap, de komende wijzigingen in het Europese landbouwbeleid, de krimp op het platteland. Hoe...

De Friese waterlinie | 2011

Er is niet alleen een Hollandse waterlinie. Ook in het noorden van het land is er op diverse plaatsen rond 1500 gestart met het aanleggen van verdedigingswerken in combinatie met het onder water zetten van grote gebieden, zodat de vijand niet verder kon oprukken....

Gebiedsdossiers Overijssel | 2010

De provincie Overijssel heeft voor negen kwetsbare waterwinningen een gebiedsdossier laten opstellen door Royal Haskoning. Deze gebiedsdossier beschrijven de geohydrologische kwetsbaarheid van de winning en de actuele risico’s voor de grondwaterkwaliteit. De...

Excursie Regionapark RheinMain | 2008

De Regio Groningen-Assen gaat voor het mooiste woon-werklandschap. Om inspiratie op te doen over de wijze waarop de stedelijke omgeving op een mooie manier omarmd kan worden, is de stuurgroep van de Regio op bezoek gegaan in Frankfurt bij het Regionalpark RheinMain....

Internationale workshop Grondwaterbescherming | 2008

Van 3-6 juni 2008 vond in Milaan de internationale Consoil conferentie plaats. In opdracht van VROM hebben Anantis en Royal Haskoning een workshop georganiseerd over het thema Landusemanagement and groundwaterprotection. Het programma bestond uit een viertal lezingen...