Onderzoek foerageergebied Fochteloërveen

Onderzoek foerageergebied Fochteloërveen

De provincie Drenthe, de gemeente Assen, de NMFD, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten laten samen een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van het foerageergebied. Anantis treedt op als onafhankelijk voorzitter. (2020-2021)
Optimalisatie Onlanden

Optimalisatie Onlanden

Natuur en waterberging gaan samen in het gebied de Onlanden ten zuiden van de stand Groningen. Klimaatverandering vraagt om nog meer ruimte voor water. Optimalisatie van de  Onlanden moet deze ruimte opleveren en bijdragen aan de natuur. Anantis heeft in opdracht van...
Drinkwaterstrategie 2050 Fryslân

Drinkwaterstrategie 2050 Fryslân

De provincie Fryslân en drinkwaterbedrijf Vitens maken samen een strategie voor een duurzame drinkwatervoorziening in 2050. Een lange termijn visie om ook toekomstige generaties van goed en veilig drinkwater te kunnen voorzien. Anantis begeleidt de gesprekken en...