Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen

Het Nationaal Programma Groningen heeft als ambitie brede welvaart voor alle Groningers te brengen en zo te compenseren voor de door de aardbevingen geleden schade. Anantis treedt als strategisch adviseur en procesbegeleider op bij de huidige en toekomstige vormgeving...
Verkenning samenwerking WMD en Vitens

Verkenning samenwerking WMD en Vitens

Anantis is in opdracht van WMD en Vitens gestart met een verkenning of verdere samenwerking kan bijdragen aan het kunnen voorzien in de drinkwatervraag in Noord Oost Twente. 2022-heden
Onderzoek foerageergebied Fochteloƫrveen

Onderzoek foerageergebied Fochteloƫrveen

De provincie Drenthe, de gemeente Assen, de NMFD, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten laten samen een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van het foerageergebied. Anantis treedt op als onafhankelijk voorzitter. (2020-2021)