Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet

Anantis heeft een aantal workshops geleid om gemeenten en maatschappelijke partners in Noord Drenthe te helpen praktische afspraken te maken over de samenwerking in het kader van de nieuwe Omgevingswet. 2022
Participatiebeleid gemeente Assen

Participatiebeleid gemeente Assen

In het kader van de invoering van de Omgevingswet maakt de gemeente Assen nieuw participatiebeleid. Anantis begeleidt twee interne workshops om tot een nieuw beleid te komen. ...
International Workshop biofouling Rotterdam

International Workshop biofouling Rotterdam

Duurzame oplossing voor biofouling (aangroei organismen onderwater deel boten) is hard nodig.  Vertegenwoordigers van Noordzee landen hebben twee dagen hierover gesproken. Anantis heeft bijgedragen aan de opzet en organisatie en heeft de rapportage verzorgd....
Begeleiding Project Start Up Gemeente Aa en Hunze

Begeleiding Project Start Up Gemeente Aa en Hunze

  De gemeente Aa en Hunze start in 2019 met het aanpassen van de planning en control cyclus. De gemeente wil deze inzetten om inwoners, raad en college beter in staat te stellen kennis te nemen van de ambities van de gemeente en van de bereikte resultaten. Anantis...
Tussenstand Leader Action Groep Zuid Oost Drenthe

Tussenstand Leader Action Groep Zuid Oost Drenthe

De LAG Zuid Oost Drenthe ondersteunt projecten op het gebied van (vrijetijds) economie en leefbaarheid in de gemeenten Coevorden, Emmen, Aa en Hunze (deels) en Borger-Odoorn. De LAG is in 2016 gestart. In 2018 is een bijeenkomst stilgestaan bij de bereikte resultaten...