Wat leeft er rond gewasbeschermings- middelen?

Wat leeft er rond gewasbeschermings- middelen?

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is voor direct omwonenden een reden om zich zorgen te maken over de gezondheidseffecten daarvan. De provincie Drenthe heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd om de uitkomsten het landelijk Blootstellingsonderzoek...
Heel Drenthe zoemt

Heel Drenthe zoemt

In 2018 is het afsprakenkader over ecologisch bermbeheer in Drenthe ondertekend. En nu aan de slag. Anantis begeleidt de werkgroepen die met deelprojecten bezig zijn om ecologisch bermbeheer bij grondeigenaren als standaard in te voeren. www.heeldrenthezoemt.nl...
International Workshop biofouling Rotterdam

International Workshop biofouling Rotterdam

Duurzame oplossing voor biofouling (aangroei organismen onderwater deel boten) is hard nodig.  Vertegenwoordigers van Noordzee landen hebben twee dagen hierover gesproken. Anantis heeft bijgedragen aan de opzet en organisatie en heeft de rapportage verzorgd....
Evaluatie Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

Evaluatie Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

In 2017 is onder leiding van de provincie Drenthe en begeleiding van Anantis  een plan gemaakt om de akker- en weidevogelpopulaties in Drenthe te herstellen. Doel van het plan was ook om de partijen daaraan bij kunnen beter met elkaar te laten samenwerken. In 2019 is...
Drinkwaterstrategie Vitens en provincie Utrecht

Drinkwaterstrategie Vitens en provincie Utrecht

De drinkwatervraag in de provincie Utrecht gaat de komende jaren fors stijgen. Het drinkwaterbedrijf Vitens is daarom samen met de provincie Utrecht op zoek naar mogelijkheden om tijdig in de vraag te kunnen voorzien. RoyalHaskoning DHV heeft Anantis ingeschakeld om...