Wat leeft er rond gewasbeschermings- middelen?

Wat leeft er rond gewasbeschermings- middelen?

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is voor direct omwonenden een reden om zich zorgen te maken over de gezondheidseffecten daarvan. De provincie Drenthe heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd om de uitkomsten het landelijk Blootstellingsonderzoek...
Governance vraagstukken Swimway

Governance vraagstukken Swimway

Voor het herstel van de vispopulatie in het Waddengebied zijn niet alleen onderzoek, maatregelen en monitoring nodig, maar ook een goede organisatie van het beheer. Samenwerking met stakeholders en afstemming tussen diverse activiteiten, vraagt inzet. Anantis zoekt...
Externe blik Natuur en Milieufederatie Drenthe

Externe blik Natuur en Milieufederatie Drenthe

NMFD gaat de beleidsvisie actualiseren. Anantis heeft stakeholders gevraagd naar hun blik op het functioneren en gewenste ontwikkeling van NMFD. De uitkomsten zijn gedeeld met de organisatie en de stichtingsraad. (2019)
Herijking grondwater- beschermingsbeleid

Herijking grondwater- beschermingsbeleid

Is het huidige grondwaterbeschermingsbeleid toe aan vernieuwing? Die vraag staat centraal in dit project dat Anantis samen met Cors van den Brink van RHDHV heeft uitgevoerd. Het beleid zit over het algemeen goed in elkaar, is de uitkomst, maar de borging en naleving...