Waterwinning Assen Oost

Waterwinning Assen Oost

Waterleidingmaatschappij Drenthe zoekt naar mogelijkheden om de negatieve effecten van de winning bij Assen te verminderen en tegelijkertijd voldoende water te winnen om te voorzien in de groeiende vraag. Anantis treedt op als projectleider voor het onderzoek....
Overvloedig toezicht?

Overvloedig toezicht?

Een onderzoek naar het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de waterschappen. In het kader van de master juridische bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Martha Buitenkamp een scriptie geschreven over het provinciaal toezicht op de waterschappen. De...
Programmamanager klimaatrobuust werken

Programmamanager klimaatrobuust werken

Waterschap Vechtstromen werkt aan een klimaatrobuust watersysteem en past daarvoor eigen beheer en regelgeving aan en zet in op meer samenwerking met de omgeving. In het themaplan klimaat staat wat het waterschap gaat doen. Het plan is onder leiding van Anantis...
Programmamanager Agroprogramma Groningen

Programmamanager Agroprogramma Groningen

Om de boeren in het aardbevingsgebied weer een duurzaam perspectief te geven, is de provincie Groningen gestart met het Agroprogramma. Het programmamanagement was op ad interim basis in handen van Anantis. https://www.agroprogramma.nl/ 2021-2022