Overvloedig toezicht?

Overvloedig toezicht?

Een onderzoek naar het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de waterschappen. In het kader van de master juridische bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Martha Buitenkamp een scriptie geschreven over het provinciaal toezicht op de waterschappen. De...
Programmamanager klimaatrobuust werken

Programmamanager klimaatrobuust werken

Waterschap Vechtstromen werkt aan een klimaatrobuust watersysteem en past daarvoor eigen beheer en regelgeving aan en zet in op meer samenwerking met de omgeving. Het programmamanagement is in handen van Anantis.   ...
Programmamanager Agroprogramma Groningen

Programmamanager Agroprogramma Groningen

Om de boeren in het aardbevingsgebied weer een duurzaam perspectief te geven, is de provincie Groningen gestart met het Agroprogramma. Anantis verzorgt ad interim het programmamanagement. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D07226&did=2021D07226...