Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

De boerenlandvogels in Drenthe, zoals de grutto en de kievit, hebben het niet makkelijk in Drenthe. Over de oorzaken van de achteruitgang verschillen de meningen. Desondanks hebben de verschillende partijen, boeren, natuurbeschermers en jagers met elkaar afspraken...
Het Drents Collectief

Het Drents Collectief

Ondersteuning De uitvoering van het agarisch natuurbeheer wordt in Drenthe uitgevoerd door Het Drents Collectief, dat is opgericht door ANV Drenthe en LTO Noord. Het bestuur van Het Drents Collectief heeft Anantis gevraagd te ondersteunen bij het maken van een...
Waterbeheerplan Rijn-Oost

Waterbeheerplan Rijn-Oost

Procesbegeleiding De waterschappen Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Groot Salland, Vechtstromen hebben gezamenlijk een waterbeheerplan gemaakt voor de periode 2016-2021. In het waterbeheerplan geven de waterschappen aan hoe zij ervoor zorgen dat er in het...
Sensoren en water | Ambitiedocument WLN

Sensoren en water | Ambitiedocument WLN

Na afloop van het project SAWA, Sensors and Water, wil WLN haar positie op de watermarkt op het gebied van sensoren, verder uitbouwen. Anantis is gevraagd om deze ambities op papier te zetten en hiervoor een strategie te ontwikkelen....