Optimalisatie Onlanden

Optimalisatie Onlanden

Natuur en waterberging gaan samen in het gebied de Onlanden ten zuiden van de stand Groningen. Klimaatverandering vraagt om nog meer ruimte voor water. Optimalisatie van de  Onlanden moet deze ruimte opleveren en bijdragen aan de natuur. Anantis begeleidt in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest het project.

(2020)