Heel Drenthe zoemt

Heel Drenthe zoemt

In 2018 is het afsprakenkader over ecologisch bermbeheer in Drenthe ondertekend. En nu aan de slag. Anantis begeleidt de werkgroepen die met deelprojecten bezig zijn om ecologisch bermbeheer bij grondeigenaren als standaard in te voeren. www.heeldrenthezoemt.nl...
Drinkwaterstrategie Vitens en provincie Utrecht

Drinkwaterstrategie Vitens en provincie Utrecht

De drinkwatervraag in de provincie Utrecht gaat de komende jaren fors stijgen. Het drinkwaterbedrijf Vitens is daarom samen met de provincie Utrecht op zoek naar mogelijkheden om tijdig in de vraag te kunnen voorzien. RoyalHaskoning DHV heeft Anantis ingeschakeld om...
Drenthe kriebelt

Drenthe kriebelt

Provinciale staten van Drenthe hebben in 2017 een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om nu echt werk te maken van herstel van de biodiversiteit in Drenthe. Samen met gemeenten, waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat is onder begeleiding van Anantis een...
Onderzoeksagenda WBG, WMD en WLN

Onderzoeksagenda WBG, WMD en WLN

Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterlaboratorium Noord maken samen een onderzoeksagenda 2018-2024. De onderzoeksagenda bevat een overzicht van actuele kennisvragen en van de wijze waarop de drie bedrijven daar invulling aan gaan geven,...