Drinkwaterstrategie Vitens en provincie Utrecht

Drinkwaterstrategie Vitens en provincie Utrecht

De drinkwatervraag in de provincie Utrecht gaat de komende jaren fors stijgen. Het drinkwaterbedrijf Vitens is daarom samen met de provincie Utrecht op zoek naar mogelijkheden om tijdig in de vraag te kunnen voorzien. RoyalHaskoning DHV heeft Anantis ingeschakeld om...
Drenthe kriebelt

Drenthe kriebelt

Provinciale staten van Drenthe hebben in 2017 een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om nu echt werk te maken van herstel van de biodiversiteit in Drenthe. Samen met gemeenten, waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat, maakt Anantis een concrete set van...
Onderzoeksagenda WBG, WMD en WLN

Onderzoeksagenda WBG, WMD en WLN

Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterlaboratorium Noord maken samen een onderzoeksagenda 2018-2024. De onderzoeksagenda bevat een overzicht van actuele kennisvragen en van de wijze waarop de drie bedrijven daar invulling aan gaan geven,...
Vitens MER Nijbeets

Vitens MER Nijbeets

Drinkwaterbedrijf Vitens wil de wincapaciteit in de provincie Friesland bij Nij Beets uitbreiden, omdat de vraag toeneemt en de capaciteit van een aantal winningen om diverse redenen terug moet. Om dit mogelijk te maken moet er een m.e.r. procedure worden doorlopen....
Beheerplan wingebieden

Beheerplan wingebieden

Waterleidingmaatschappij Drenthe beheert 13 wingebieden, waarbij in de meeste gebieden natuur voorop staat. In het beheerplan wingebieden WMD staat wat het algemene beleid is van de WMD voor deze gebieden en is per gebied nader uitgewerkt welke natuurdoelen met het...