Drinkwaterstrategie Vitens en provincie Utrecht

Drinkwaterstrategie Vitens en provincie Utrecht

De drinkwatervraag in de provincie Utrecht gaat de komende jaren fors stijgen. Het drinkwaterbedrijf Vitens is daarom samen met de provincie Utrecht op zoek naar mogelijkheden om tijdig in de vraag te kunnen voorzien. RoyalHaskoning DHV heeft Anantis ingeschakeld om...
Drenthe kriebelt

Drenthe kriebelt

Provinciale staten van Drenthe hebben in 2017 een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om nu echt werk te maken van herstel van de biodiversiteit in Drenthe. Samen met gemeenten, waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat is onder begeleiding van Anantis een...
Onderzoeksagenda WBG, WMD en WLN

Onderzoeksagenda WBG, WMD en WLN

Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterlaboratorium Noord maken samen een onderzoeksagenda 2018-2024. De onderzoeksagenda bevat een overzicht van actuele kennisvragen en van de wijze waarop de drie bedrijven daar invulling aan gaan geven,...
Risicogestuurde monitoring WLN

Risicogestuurde monitoring WLN

Waterlaboratorium Noord heeft onderzocht in hoeverre de monitoring van de drinkwaterkwaliteit van waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe aangepast moet worden aan de nieuwste landelijke richtlijnen. RoyalHaskoningDHV  heeft onderzoek uitgevoerd,...
Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Het riviertje de Dinkel is aangewezen als Natura2000 gebied. De maatregelen worden gecombineerd met de KRW doelen en met het terugdringen van de wateroverlast door inundaties. Anantis heeft  in opdracht van het waterschap Vechtstromen de proces- en projectbegeleiding...