Evaluatie consortium Zuidelijk Westerkwartier

Evaluatie consortium Zuidelijk Westerkwartier

Vijf adviesbureaus (RoyalHaskoning, Witteveen en Bos, Sweco, Anthea en Arcadis) werken vanaf 2017 in opdracht van Prolander aan de voorbereiding en uitvoering van projecten in het Zuidelijk Westerkwartier in Groningen. Anantis heeft met deze vijf bureaus,  Prolander,...
Samenwerking Agrarisch Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe

Samenwerking Agrarisch Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe

De organisaties Agrarisch Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe zetten zich allebei in voor het behoud en herstel van het Drentse Landschap. Beide organisaties zoeken in afstemming met de provincie Drenthe naar mogelijkheden om hierin samen op te trekken,...
Zelfevaluatie rekenkamercommissie waterschap Rijnland

Zelfevaluatie rekenkamercommissie waterschap Rijnland

De Rekenkamercommissie van het waterschap Rijnland in de nieuwe samenstelling functioneert vanaf 2016 en heeft Anantis gevraagd de zelfevaluatie te begeleiden. Anantis heeft de vijf leden individueel geïnterviewd en de uitkomsten in een groepsgesprek besproken. De...
Inrichting Bufferzone Zuid Bargerveen

Inrichting Bufferzone Zuid Bargerveen

Om het hoogveen voldoende nat te kunnen houden, moet er een waterbuffer worden aangelegd. Een projectgroep met mensen van betrokken organisaties en omgeving denken mee over deze buffer en adviseren de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Anantis heeft als...
Swimway Wadden Sea

Swimway Wadden Sea

De vier Wadddenzee landen, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren. Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) wordt door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal...