Tussenstand Leader Action Groep Zuid Oost Drenthe

Tussenstand Leader Action Groep Zuid Oost Drenthe

De LAG Zuid Oost Drenthe ondersteunt projecten op het gebied van (vrijetijds) economie en leefbaarheid in de gemeenten Coevorden, Emmen, Aa en Hunze (deels) en Borger-Odoorn. De LAG is in 2016 gestart. In 2018 is een bijeenkomst stilgestaan bij de bereikte resultaten...
Opening Schaapskooi Bargerveen

Opening Schaapskooi Bargerveen

De ruim 1100 schapen van het Bargerveen hebben een nieuw onderkomen vlakbij het dorp Weiteveen. Behalve een riant en duurzame schaapskooi is er ook ruimte voor een bezoekerssteunpunt, een gezellig restaurant en een fraai uitzicht over het Bargerveen. De schaapskooi...
Grondwatervisie provincie Utrecht

Grondwatervisie provincie Utrecht

Adviesbureau RHDHV heeft Anantis gevraagd om te assisteren bij de voorbereiding van de grondwatervisie van de provincie Utrecht. Hiervoor is samen met medewerkers van de provincie Utrecht en Vitens in een aantal bijeenkomsten de inhoud van de visie besproken en is...
Monitoring Maasvlakte II

Monitoring Maasvlakte II

Na de workshop in 2014 is door het Havenbedrijf samen met Rijkswaterstaat, EZ en de onderzoeksinstituten Deltares en Imares verder gewerkt aan het opzetten van het nieuwe monitoringsprogramma voor de komende jaren. Anantis heeft in een workshop in april 2015 met de...
Natuurinclusief!

Natuurinclusief!

Organisatie Ter gelegenheid van het afscheid van gedeputeerde Rein Munniksma is onder leiding van Anantis in opdracht van de provincie op 12 maart 2015 een symposium in het Drentse Veenhuizen georganiseerd. De ruim 150 bezoekers konden ’s ochtends genieten van de...