Swimway Wadden Sea

,
Swimway Wadden Sea

De vier Wadddenzee landen, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) wordt door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal actieprogramma Swimway. Dit programma wordt in 2018 op een ministeriele conferentie vastgesteld.

(2016-heden)