De vier Wadddenzee landen, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) wordt door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal actieprogramma Swimway. Dit programma  is in mei 2018 tijdens de trilaterale ministeriele conferentie in Leeuwarden vastgesteld.

 

2016-heden