Drenthe kriebelt

Drenthe kriebelt

Provinciale staten van Drenthe hebben in 2017 een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om nu echt werk te maken van herstel van de biodiversiteit in Drenthe. Samen met gemeenten, waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat is onder begeleiding van Anantis een...
Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Het riviertje de Dinkel is aangewezen als Natura2000 gebied. De maatregelen worden gecombineerd met de KRW doelen en met het terugdringen van de wateroverlast door inundaties. Anantis heeft  in opdracht van het waterschap Vechtstromen de proces- en projectbegeleiding...
Swimway Wadden Sea

Swimway Wadden Sea

De vier Wadddenzee landen, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren. Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) wordt door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal...
De Zandmotor is van iedereen!

De Zandmotor is van iedereen!

In 2010 is voor de kust van Den Haag de Zandmotor aangelegd, een min of meer natuurlijke  manier van kustversterking in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor recreatie. Anantis heeft samen met adviesbureau RHDHV in opdracht van Rijkswaterstaat de Zandmotor...