Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Het riviertje de Dinkel is aangewezen als Natura2000 gebied. De maatregelen worden gecombineerd met de KRW doelen en met het terugdringen van de wateroverlast door inundaties. Anantis verzorgt in opdracht van waterschap Vechtstromen de proces- en projectbegeleiding...
Swimway Wadden Sea

Swimway Wadden Sea

De vier Wadddenzee landen, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren. Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) wordt door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal...
Monitoring Maasvlakte II

Monitoring Maasvlakte II

Na de workshop in 2014 is door het Havenbedrijf samen met Rijkswaterstaat, EZ en de onderzoeksinstituten Deltares en Imares verder gewerkt aan het opzetten van het nieuwe monitoringsprogramma voor de komende jaren. Anantis heeft in een workshop in april 2015 met de...
De Zandmotor is van iedereen!

De Zandmotor is van iedereen!

In 2010 is voor de kust van Den Haag de Zandmotor aangelegd, een min of meer natuurlijke  manier van kustversterking in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor recreatie. Anantis heeft samen met adviesbureau RHDHV in opdracht van Rijkswaterstaat de Zandmotor...