Project- & Interim-management

Netwerkend, verbindend en alert: een spin in het web. Generieke kennis wordt ingezet bij projectmanagement van onderzoek en procesbegeleiding, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van aanwezige expertise.

Heel Drenthe zoemt

N

Ecologisch Bermbeheer

In 2018 is het afsprakenkader over ecologisch bermbeheer in Drenthe ondertekend. En nu aan de slag. Anantis begeleidt de werkgroepen die met deelprojecten bezig zijn om ecologisch bermbeheer bij grondeigenaren als standaard in te voeren. www.heeldrenthezoemt.nl

}

Periode

2019

Wat leeft er rond gewasbeschermings- middelen?

5

Werkzaamheden

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is voor direct omwonenden een reden om zich zorgen te maken over de gezondheidseffecten daarvan. De provincie Drenthe heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd om de uitkomsten het landelijk Blootstellingsonderzoek omwonenden (RIVM toe te lichten. Anantis heeft de avond geleid. Vervolgens heeft Anantis samen met oud dijkgraaf Marga Kool gesprekken gevoerd met betrokkenen, telers en omwonenden. De uitkomsten zijn samengevat in het rapport “Uitgesproken”.

Rapport “Uitgesproken”

}

Periode

2019

De Zandmotor

5

Werkzaamheden

In 2010 is voor de kust van Den Haag de Zandmotor aangelegd, een min of meer natuurlijke  manier van kustversterking in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor recreatie. Anantis heeft samen met adviesbureau RHDHV in opdracht van Rijkswaterstaat de Zandmotor geëvalueerd, mede gebaseerd op diverse monitoring- en onderzoeksrapporten.

i

Evaluatie inzien

}

Periode

2017

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.