Project- & Interim-management

Netwerkend, verbindend en alert: een spin in het web. Generieke kennis wordt ingezet bij projectmanagement van onderzoek en procesbegeleiding, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van aanwezige expertise.

Drenthe kriebelt

N

Aanleiding

Provinciale staten van Drenthe hebben in 2017 een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om nu echt werk te maken van herstel van de biodiversiteit in Drenthe.

5

Werkzaamheden

Samen met gemeenten, waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat, maakt Anantis een concrete set van afspraken, om de bermen en overhoeken in Drenthe zo te gaan beheren, dat er zoveel mogelijk kriebelbeestjes kunnen wonen.

}

Periode

2018

Drinkwaterstrategie provincie Utrecht en Vitens

5

Werkzaamheden

De drinkwatervraag in de provincie Utrecht gaat de komende jaren fors stijgen. Het drinkwaterbedrijf Vitens is daarom samen met de provincie Utrecht op zoek naar mogelijkheden om tijdig in de vraag te kunnen voorzien.

RoyalHaskoning DHV heeft Anantis ingeschakeld om de totstandkoming van de drinkwaterstrategie 2040 te begeleiden.

}

Periode

2017 – 2018

De Zandmotor

5

Werkzaamheden

In 2010 is voor de kust van Den Haag de Zandmotor aangelegd, een min of meer natuurlijke  manier van kustversterking in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor recreatie. Anantis heeft samen met adviesbureau RHDHV in opdracht van Rijkswaterstaat de Zandmotor geëvalueerd, mede gebaseerd op diverse monitoring- en onderzoeksrapporten.

i

Evaluatie inzien

}

Periode

2017

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.